Характеристика функціонального стану гемостазу у жінок після пангістеректомії І типу залежно від індексу маси тіла

Автор(и)

  • П.Я. Боднар Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9285-6516
  • Я.Я. Боднар Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1955-0814
  • Т.В. Боднар Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5507-5363
  • Б.Д. Кривокульський КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15574/PP.2021.86.24

Ключові слова:

онкогінекологія, тромбоз глибоких вен, згортальна система, ожиріння, ускладнення

Анотація

Неопластичні процеси є патогенетичним тригером розвитку тромботичних ускладнень, у тому числі тромбозів глибоких вен і тромбоемболії легеневої артерії. Післяопераційний тромбоз є однією з провідних причин смертності онкогінекологічних пацієнток, що обумовлено проблемою його безсимптомного перебігу, а отже, відсутності своєчасної діагностики і лікування.

Мета — оцінити стан згортальної системи крові в жінок після пангістеректомії І типу залежно від індексу маси тіла.

Матеріали та методи. Вивчено гемостазіологічні показники 50 пацієнток з онкопатологією матки та додатків залежно від індексу маси тіла. Результати опрацьовано методом варіаційної статистики, що стало основою для їх узагальнення. Використано обчислення параметричного t-критерію Стьюдента та методи непараметричної статистики (тест Манна–Вітні). Відмінності між порівнюваними параметрами визнано статистично значущими при p<0,05.

Результати. Аналіз вихідних гемостазіологічних показників в онкогінекологічних пацієнток виявив удвічі вищі концентрації фібриногену та розчинних фібрин-мономерних комплексів, ніж у групі контролю. У пацієнток усіх трьох груп спостерігалася гіпертромбоцитемія. Оперативне втручання спровокувало подальшу активізацію І, ІІ і ІІІ фаз коагуляції на тлі негативної тромбодинаміки, обумовленої інтраопераційною крововтратою. У жінок з І і ІІ ступенем ожиріння вірогідних відмінностей в коагулограмі не спостерігалося, тоді як у пацієнток із ІІІ ступенем ожиріння тромботичний потенціал був достовірно агресивнішим.

Висновки. Онкогінекологічні захворювання асоціюються з порушенням коагуляційного статусу, зокрема, меншим активованим частковим тромбопластиновим часом на тлі гіперфібриногенемії та підвищеного протромбінового індексу. Оперативне втручання є достовірним тригером підвищення гемостазіологічного потенціалу з прогресуючим зростанням показників І, ІІ і ІІІ фаз коагуляції. Ожиріння ІІІ ступеня є незалежним фактором ризику розвитку тромботичних ускладнень.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнток.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Посилання

Abuzarova HR, Alentov YY, Anpylohov SV, Anurova OA et al. (2019). Oncology: National Guidlines. Moskow: GEOTAR-Media: 384.

Aksel EM, Vynohradova NN. (2018). Statistics on malignant neoplasms of the female reproductive organs. Onkohynekolohyia. 3: 64-78. https://doi.org/10.52313/22278710_2018_3_64

Aslam M, Oestergaard L, Bonde L, Gimbel H et al. (2018). Risk of infective endocarditis in women undergoing hysterectomy: a nationwide register-based cohort study. European Heart Journal. 39 (1): ehy563-P3536. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy563.P3536

Cohen A, Lim CS, Davies AH. (2017). Venous thromboembolism in gynecological malignancy. International Journal of Gynecologic Cancer. 27 (9): 1970-1978. https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000001111; PMid:28930804

Enhesari A, Honarvar Z, Moghadam SN. (2019). Comparison of the effect of compression stockings with heparin and enoxaparin in the prevention of deep vein thrombosis in lower limbs of hysterectomy patients. Revista Latinoamericana de Hipertension. 14 (1): 37-42.

Graul A, Latif N, Zhang X, Dean LT et al. (2018). Incidence of venous thromboembolism by type of gynecologic malignancy and surgical modality in the National Surgical Quality Improvement Program. International Journal of Gynecologic Cancer. 27 (3): 581-587. https://doi.org/10.1097/IGC.0000000000000912; PMid:28187092 PMCid:PMC5539959

Jorgensen EM, Li A, Modest AM, Leung K, Simas TAM, Hur HC. (2018). Incidence of venous thromboembolism after different modes of gynecologic surgery. Obstetrics & Gynecology. 132 (5): 1275-1284. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002918; PMid:30303902

Li M, Guo Q, Hu W. (2019). Incidence, risk factors, and outcomes of venous thromboembolism after oncologic surgery: a systematic review and meta-analysis. Thrombosis research. 173: 48-56. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.11.012; PMid:30471508

Mulder FI, Kraaijpoel N, Di Nisio M, Carrier M et al. (2020). Edoxaban for treatment of venous thromboembolism in patient groups with different types of cancer: Results from the Hokusai VTE Cancer study. Thrombosis research. 185: 13-19. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2019.11.007; PMid:31733403

Nagase S, Ohta T, Takahashi F, Enomoto T. (2019). 2017 Committee on Gynecologic Oncology of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology. Annual report of the committee on gynecologic oncology, the Japan Society of Obstetrics and Gynecology: annual patients report for 2015 and annual treatment report for 2010. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 45 (2): 289-298. https://doi.org/10.1111/jog.13863; PMid:30426591

Vitale SG, La Rosa VL, Rapisarda AMC, Lagan? AS. (2017). The importance of fertility preservation counseling in patients with gynecologic cancer. Journal of reproduction & infertility. 18 (2): 261-263.

Wright JD, Matsuo K, Huang Y, Tergas AI, Hou JY et al. (2019). Prognostic performance of the 2018 International Federation of Gynecology and Obstetrics cervical cancer staging guidelines. Obstetrics and gynecology. 134 (1): 49-57. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003311; PMid:31188324 PMCid:PMC7641496

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження