Проблематика, ціль та завдання

Галузь та проблематика

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ – це науково-практичний рецензований журнал відкритого доступу, що сприяє підвищенню професійного рівня лікарів, які займаються питаннями з проблем гінекології, акушерства та розвитку дитини від зачаття до повноліття, охоплюючи всі ланки ланцюга «МАТИ – ПЛІД – ДИТИНА».

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній діяльності, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем гінекології, акушерства та педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній гінекології, акушерстві та педіатрії; cучасні клінічні рекомендації та консенсуси національного та міжнародного значення.
Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я населення України.

Робота журналу побудована на принципах незалежного та об’єктивного рецензування (double-blinded). Для публікації направляються тільки неопубліковані раніше статті та статті, які не розглядаються в інших видавництвах для публікації.

Автори несуть відповідальність за науковий зміст рукопису. Журнал залишає за собою право запросити будь-які наукові матеріали, на підставі яких була підготовлена стаття.

Друковані примірники журналу розповсюджуються під час проведення науково-практичних форумів (конференції, симпозіуми, конгреси, з’їзди, круглі столи тощо), наявні у провідних наукових медичних бібліотеках України. Всі статті також доступні у форматах PDF, HTML на веб-сайті журналу (https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/), веб-сайтах Національної бібліотеки України, Українському індексі наукових посилань (http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals) та доступні після публікації.

Журнал «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» публікує статті українською, російською та англійською мовами.

Редакційна колегія журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» та видавництво ТОВ «Група компаній «Мед Експерт» у своїй роботі керуються принципами та рекомендаціями, розробленими міжнародними організаціями: Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE, http://icmje.org/), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME, http://www.wame.org/), Комітет з етики публікацій (COPE, https://publicationethics.org/).

Ціль і завдання

Основною метою журналу є поширення наукової інформації про результати наукових досліджень, що містять інноваційні ідеї, серед науковців, практикуючих педіатрів, наукових співробітників, спеціалістів у галузях гінекології, акушерстві та педіатрії, викладачів, лікарів загальної практики, фармакологів, соціальних працівників і організаторів охорони здоров’я. Підтримуючи та безперервно поглиблюючи знання та практичні навички спеціалістів у галузях гінекології, акушерстві та педіатрії, журнал сприяє підвищенню якості надання медичної допомоги та збереженню здоров’я матерів та дітей всіх вікових груп.   

Редколегія журналу «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» переконана, що публікації високої якості, основані на принципах етики, сприяють прогресивному розвитку медичних наук і охорони здоров’я в Україні.