Атестація

Наказом МОН України від 07.03.2020  р. № 409 журнал «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» включений у Перелік наукових спеціалізованих видань (категорія Б) , у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.