Вибір рецензентів

Вибір рецензентів має вирішальне значення для процесу рецензування, тому при відборі рецензентів враховуються багато факторів: їхній рівень підготовки, репутація, позитивні рекомендації та попередній досвід роботи з ними. Журнал уникає співробітничати з рецензентами, які необ’єктивні, повільні або недбалі при проведенні рецензування.
Редакція зв’язується з потенційними рецензентами перед тим, як надсилати їм рукописи для ознайомлення, і лише при отриманні їхньої згоди вони отримують повний доступ до рукопису для рецензування. Рецензети повинні мати на увазі, що вся переписка з редакцією повинна розглядатися як конфіденційна.

Вибір рецензентів здійснюється головним редактором, заступником головного редактора або редакційною колегією під час первинної експертизи статті. Для рецензування статті запрошуються незалежні рецензенти, а також члени редакційної колегії, котрі є експертами у галузі відповідно темі наданої статті. У базі даних журналу міститься список незалежних рецензентів, включаючи членів редакційної колегії.