Процес рецензування

Критерії публікації статей

Журнал «УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ» здійснює ретельний відбір і оцінку відповідності рукопису публікаційним критеріям:   

  • Новизна наданих матеріалів (резюме, звіти про проведені форуми, розміщення статей до їхньої публікації не розцінюється як альтернатива новизни).   
  • Актуальне клінічне значення представлених даних.
  • Висновки повинні підтверджуватися переконливими даними.
  • Важливість для конкретної галузі науки або практичної педіатрії.

Процес рецензування

Всі наукові статті, що надійшли до редакції журналу, підлягають обов’язковому рецензуванню. Після реєстрації рукописи оцінюються на відповідність оформлення вимогам і профілю журналу, потім направляються для наукового рецензування як мінімум 2-м зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування, при якому ані автори, ані рецензенти не знають один одного. Середній термін рецензування становить 6-8 тижнів.

Ґрунтуючись на висновках рецензентів, головний редактор/редакційна колегія вирішує:
- прийняти рукопис для публікації з невеликими поправками або без них;
- відправити рукопис авторам для виправлення зазначених недоліків із подальшим прийняттям рішення про публікацію в журналі;
- відмовити у публікації статті, зазвичай на підставі відсутності новизни, недостатньої концептуальності або суттєвих технічних та/або проблем інтерпретації результатів досліджень.

Результати рецензування ґрунтуються на запропонованих рекомендаціях експертів. Думка рецензента не є остаточною. Остаточним є рішення головного редактора/редакційної колегії про публікацію статті.
У випадку позитивного результату рецензування, рукопис направляється у редакцію для подальшої обробки та публікації.
У випадку необхідності переробки рукопису автору направляється рецензія разом із всіма зауваженнями та побажаннями рецензента. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.
У випадку негативного результату рецензування автору направляється рецензія з мотивованою відмовою. Рукопис автору не повертається.

У своїй роботі редактор і редакційна колегія керуються принципами конфіденційності. Те саме відноситься до авторів і рецензентів. Вся кореспонденція з журналом, звіти рецензентів та інші матеріали не повинні викладатися ні на будь-яких сайтах або публікуватися без попередньої згоди редактора або редакційної колегії, не залежно, буде або ні рукопис публікуватися.